BETA

26.11.2015

01:26

מבקר המדינה: התנהלות לא תקינה בעיריית ירושלים

בעקבות חשיפת חדשות 10: מבקר המדינה, יוסף שפירא, פרסם היום דוח חריף על הליך מינויו של חבר הכנסת רועי פולקמן (כולנו) כיועץ בפרוייקטים עירוניים בירושלים. פולקמן, המקורב לראש העיר ניר ברקת, קיבל עוד בטרם בחירתו לכנסת מאות אלפי שקלים בעבור התפקיד. על פי הדוח הוא קיבל את התפקיד בהליך לא תקין וההחלטה למנותו נקבעה מראש

תגובה מטעמו של ח"כ פולקמן: דוח מבקר המדינה בנוגע לרשויות המקומיות לא מטיל כל דופי בפעילותו של ח"כ פולקמן. ח"כ פולקמן נתן שירותים מקצועיים לעיריית ירושלים כאדם פרטי לפני בחירתו לכנסת, וכפי שצוין בדוח הוא ושותפו לשעבר הינם בעלי הכישורים הנדרשים למתן השירותים ועל כך קיבלו תשלום, כפי שמקובל. אין כל מחלוקת כי תוצרי עבודתו של מר פולקמן הינם מקצועיים ומוצלחים, וכי יש בהם תרומה ממשית לקידומה ופיתוחה של ירושלים.