BETA

18.11.2015

01:30

פרשנות: למרות ההחלטה, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ימשיך לפעול

למרות ההחלטה להוציא את הפלג הצפוני של התנועה מחוץ לחוק, מקורות המימון שלה צפויים להמשיך לפעול ופעילותה לא באמת תפסק. בנוסף, ההחלטה הובילה לכך שהציבור הערבי התאחד סביבה. בינתיים, פועל משרד החינוך לסגירת בתי הספר של התנועה

הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית הוצא הלילה (שלישי) מחוץ לחוק. שר הביטחון, משה יעלון, חתם על צו המורה על הכרזת התנועה "כהתאחדות בלתי מוכרת", וזאת על פי תקנות ההגנה לשעת חירום, שנקבעו עוד מלפני קום המדינה.

 

ההחלטה הגיעה למרות העובדה שרמת התמיכה בתנועה נמצאת במגמת ירידה וההחלטה הובילה לכך שהציבור הערבי התאחד סביבה.


השב"כ התנגד למהלך כי מעדיף שתהיה לו את היכולת לעקוב אחר התנועה כאשר היא נמצאת תחת אור הזרקורים, אבל בסופו של נכנע ללחץ הפוליטי. למרות זאת, לטענת גורמים משפטיים "אין כוונה לבצע מעצרים המוניים, אלא לעצור רק את מי שעוסק בהסתה ישירה".


בינתיים, מקורות המימון של התנועה האסלאמית עדיין צפויים להמשיך לפעול כרגיל ופעילותה לא צפויה להפסק, שכן היא הכתה שורשים עמוקים בחברה הערבית. התנועה אף צפויה לחפש דרכים משפטיות על מנת להמשיך את פעילותה.

 

בינתיים, משרד החינוך פועל לסגירת בתי הספר של התנועה