BETA

12.11.2015

19:54

ידוי אבנים לעבר כוח צה"ל סמוך לג'נין
ידוי אבנים לעבר כוח צה"ל סמוך לג'נין,
רויטרס

ההצעה של שרת המשפטים: לקנוס הורי מיידי אבנים

השרה שקד צפויה לפרסם תזכיר חוק לפיו ניתן יהיה להטיל קנסות כבדים על הוריהם של קטינים מתחת לגיל 12 שנתפסו יותר מפעם אחת מיידים אבנים. "ילדים יפסיקו להיות כלי בידי מכונת הטרור"

אם הילדים לא יעמדו לדין, ההורים ישלמו: תזכיר חוק שתפיץ היום (חמישי) שרת המשפטים, איילת שקד, מבקש להתמודד עם חוסר האפשרות להגיש כתב אישום נגד ילדים מתחת לגיל 12 שנתפסו מיידים אבנים. הפתרון של שקד הוא הטלתם של קנסות כבדים על ההורים שנמצאים מתחת לגיל האחריות הפלילית. "ילדים יפסיקו להיות כלי בידי מכונת הטרור", טענה שקד.

 

לפי ההצעה, "קצין מוסמך ששוכנע כי ילד שאינו בר אחריות פלילית עשה מעשה שמהווה עבירה של יידוי אבנים, או מעשה שגרם לחבלה של ממש, יוסמך לצוות על הורה הקטין לתת התחייבות להשגיח על הילד ולעשות ככל הניתן בכדי למנוע ביצוע מעשה נוסף על ידו. אם שוכנע הקצין המוסמך כי הילד ביצע מעשה נוסף, בניגוד לאמור בהתחייבות, הוא יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לצוות על תשלום סכום ההתחייבות".

 

טרם הפניה לבית המשפט תינתן להורה הברירה לשלם את סכום ההתחייבות, ללא החלטת בית המשפט. עוד נכתב בהצעת החוק ש"בית המשפט יהיה רשאי לצוות על תשלום סכום ההתחייבות הנקוב, אלא אם מצא כי ההורה השגיח על הילד ועשה ככל הניתן בנסיבות העניין, כדי למנוע מהילד לעשות את המעשה האסור".

 

בתחילת החודש אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעתה של שרת המשפטים שקד להטיל עונשי מינימום על מיידי אבנים. לפי החוק, מי שיוכח שהייתה לו כוונת פגיעה בעצם זריקת האבנים, ירצה בין שנתיים לארבע שנות מאסר. החוק אושר ברוב של 51 תומכים מול 17 מתנגדים.