BETA

02.11.2015

17:05

הריסת בתי מחבלים במזרח ירושלים
הריסת בתי מחבלים במזרח ירושלים
,אין קרדיט

המדינה מודה: לפעמים אנחנו אלה שמעכבים הריסת בתים - "בתקופות של שקט יחסי"

ימים ספורים לאחר שנשלחו על ידי שופטי בג"ץ להביא הבהרות, במהלך דיון על עתירות להריסת בתי מחבלים, מגיבים בפרקליטות המדינה: "העיתוי בו מתממשים צווי הריסה הניתנים לאחר פסק דין בג"ץ מושפע משיקולים מדיניים ובטחוניים, ובהם הערכות מצב מבצעיות, סדרי כוחות המצב הבטחוני הכללי בשטח, או ההשלכות האפשריות של מימוש הצו בעת נתונה"

מי מעכב את הריסת הבתים? פרקליטות המדינה, בתשובה שהגישה היום בהמשך לדיון הסוער סביב הריסת בתי מחבלים, מודה כי לעתים המדינה היא זו שמעדיפה לעכב את ההליך - בתקופות של "שקט יחסי", כהגדרתה.

 

בחמישי האחרון, בתום הדיון בפני נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים סולברג ומלצר, הסבירו השופטים לנציגי המדינה כי לעתים עתירות של משפחות המחבלים ובאי כוחן מתקבלות בגלל בעיות טכניות - למשל, כאשר המדינה טועה בפרטי הבניין שעתיד להיהרס. נציגי הפרקליטות נשלחו על ידי השופטים להביא הבהרות לשאלה מדוע בתים אינם נהרסים לאחר פסק דין של הריסה - והתשובה מגיעה היום.

 

לדברי המדינה, העיתוי בו מתממשים צווי הריסה הניתנים לאחר פסק דין בג"ץ מושפע משיקולים מדיניים ובטחוניים, "ובהם הערכות מצב מבצעיות, סדרי כוחות המצב הבטחוני הכללי בשטח, או ההשלכות האפשריות של מימוש הצו בעת נתונה".

 

עוד מוסיפה המדינה ואומרת: "מטבע הדברים, אינו דומה הצורך ההרתעתי במימוש הצו בתקופה שבה פיגוע רודף פיגוע, לצורך במימוש הצו בתקופה של שקט יחסי".