BETA

19.10.2015

10:09

שר האנרגיה, שטייניץ
שר האנרגיה, שטייניץ
,חדשות 10

שר האנרגיה שטייניץ: "ההסתה של אבו מאזן – גרועה מזאת של הנאצים"

"אבו מאזן- השופר מספר אחת בעולם לתעמולה אנטישמית וקריאה להשמדת מדינת ישראל", אמר השר בתדרוך שערך בשולי הכנס הישראלי-אמריקני בו הוא מתארח בוושינגטון. למרות זאת, הוא אינו פוסל חזרה עם אבו מאזן לשולחן המו"מ – "זו שאלה טובה אם הוא צריך להישאר בתפקידו"

בעיצומו של גל הטרור, תקף הלילה (שני) בחריפות שר האנרגיה, יובל שטייניץ, את יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן - שלדבריו הינו "המסית מספר אחת בעולם של תעמולה אנטישמית וקריאה להשמדת מדינת ישראל".


בתדרוך לעיתונאים שערך במהלך ביקורו בכנס הקהילה הישראלית-אמריקנית בוושינגטון, גרס השר כי ידיו של היו"ר מגואלות בדם הישראלים שנרצחו בגל הטרור ואף טען כי "יש דמיון רב בין ההסתה של אבו מאזן נגד מדינת ישראל לבין ההסתה של הנאצים להשמדת העם היהודי".


למרות זאת, לא קרא שטייניץ להדחתו של אבו מאזן, אף כי לדעתו "זו שאלה טובה האם הוא צריך להישאר בתפקידו, וכמה זמן עוד צריך לסבול את ההסתה שלו".


שטייניץ אף לא פסל את האפשרות לשוב לשולחן המשא ומתן עם אבו מאזן, ואף שב והצהיר כי ישראל תהיה מוכנה לפעול לשיפור איכות החיים של תושבי הרשות.