BETA

07.10.2015

21:10

לקחי העבר: עד כמה גל הטרור דומה לפרוץ האינתיפאדה השניה?

ימיה הקשים של האינתיפאדה בשנת 2000 החלו גם כן כ"גל של אירועי טרור" ובכירים שהכריזו בביטחון: "השיא כבר מאחורינו". האם הכרוניקה של השבועות האחרונים מבשרת כי ההיסטוריה עומדת לחזור על עצמה? ייתכן כי המתינות שמפגין נתניהו, למרות לחץ פוליטי אדיר, היא שתשנה את פני הדברים