BETA

24.09.2015

17:47

שוב הסתבך בקטטה. ישי שליסל
שוב הסתבך בקטטה. ישי שליסל,
חדשות 10

שליסל לשופטי ביהמ"ש המחוזי: "אתם לא שופטים לפי דין תורה, איני מכיר בכם"

הרוצח ממצעד הגאווה בירושלים סירב פעם נוספת להכיר בייצוג שניתן לו מטעם הסנגוריה הציבורית והטיח בשופטים כי הוא אינו מכיר בהם "כי אינם שופטים לפי דין תורה". למרות הצהרות אלו והיעדר שיתוף הפעולה מצדו, נקבע כי הסנגוריה תמשיך לייצג אותו

הדוקר ממצעד הגאווה בירושלים, ישי שליסל, סירב היום (חמישי) שוב להכיר בבית המשפט כסמכות שופטת ולזכות, עבור הופעתו בפניו, בייצוג משפטי. "אתם לא שופטים על פי דין תורה ולכן אני לא מכיר בכם ולא רוצה ייצוג", הצהיר שליסל בפני שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים.


למרות הצהרה זו, קבעו השופטים כי הסנגוריה הציבורית תמשיך לייצג את שליסל. זאת, חרף אי רצונו והיעדר שיתוף הפעולה שלו עם הסנגורים.


גם בדיון הקודם בעניינו, לפני כשבועיים, סירב שליסל לייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית ונימק זאת בכך ש"בית המשפט הוא חלק ממנגנון הרשע" והוא איננו מכיר בסמכותו.


לאחד ממקורביו, שביקר בתא המעצר שלו, אמר שליסל כי לא פעל ממניע של שנאה, אלא כדי "למנוע גזרות קשות מעל עם ישראל". לאחר שנשלח להסתכלות פסיכיאטרית, נמצא כשיר לעמוד לדין.