BETA

06.08.2015

14:27

כרוז שהפיצו תלמידי הרב גינצבורג ובו מופיע ישי שליסל
כרוז שהפיצו תלמידי הרב גינצבורג ובו מופיע ישי שליסל,
ללא קרדיט

תלמידי הרב גינצבורג על שליסל בתקופת מאסרו: "חבר שלנו בכלא"

האומנם "עשבים שוטים"? לחדשות 10 הגיע כרוז שהפיצו בשנים האחרונות תלמידיו של הרב גינצבורג, מורהו הרוחני לשעבר של מאיר אטינגר- ובו תמונתו של ישי שליסל, הרוצח ממצעד הגאווה בירושלים, תחת הכותרת "חברים בכלא". עוד בכרוז: תמונתו של חגי עמיר, אחיו של רוצח ראש הממשלה רבין ומי שהורשע כשותף בהתנקשות

"אמור לי מיהם חבריך": לחדשות 10 הגיע היום (חמישי) כרוז שהפיצו בשנים האחרונות תלמידי הרב גינצבורג, וכותרתו "החברים שלנו בכלא". בין אותם "חברים" נמצאת גם תמונתו של הרוצח ממצעד הגאווה, ישי שליסל.


הרב גינצבורג הינו מכותבי הקונטרס "ברוך הגבר", המשבח את הרוצח ברוך גולדשטיין וכן כתב מאמר בזכות "מצוות הנקמה בגויים". בשנת 2004 הוחלט כי לא יועמד לדין באשמת הסתה והפרקליטות החליטה להסתפק בהתנצלותו בפני הציבור הערבי.


אחד מתלמידיו המפורסמים של הרב הוא מאיר אטינגר, נכדו של הרב מאיר כהנא ועד לאחרונה היעד המרכזי החטיבה היהודית בשב"כ. באמצע 2013 התנתק אטינגר מבית מדרשו של הרב גינזבורג, ואף הרחיק לכת ימינה. הוא אסף קבוצה של כמה עשרות פעילים, מחולקים לתאים, וחיבר את "מסמך המרד", תכנית סדורה אך לא מאוד ריאלית, שמטרתה החלפת המשטר בישראל- תוך נכונות למסור את הנפש או לשבת במאסר.