BETA

18.07.2015

23:23

פרסום ראשון: ניסיון אחרון למנוע שביתה – מאות מאבטחים יועסקו ע"י המדינה

ארבעה ימים לפני פרוץ השביתה הכללית במשק, משרד האוצר מנסה למנוע את המהלך של ההסתדרות ומציע חוזה אישי לחמש שנים למאות מאבטחים שמועסקים כעובדי קבלן. בנוסף אליהם יועסקו גם עובדים סוציאליים, טכנאי רנטגן ואחיות בתי הספר יזכו לחוזים חדשים. המחלוקת כרגע – מה יהיה עתידם של "מורי הקבלן"

אם לא יחול שינוי משמעותי, תפרוץ כבר בעוד ארבעה ימים השביתה הכללית במשק - המגזר הציבורי כולו יפסיק לפעול במחאה על העסקתם המתרחבת של עובדי הקבלן בישראל. היום (שבת), מסתמנת התקדמות בין הצדדים לאחר שבאוצר הסכימו לקלוט מאות מאבטחים, עובדי קבלן, כעובדי מדינה.

 

בניסיון אולי אחרון הציעו היום נציגי האוצר לקלוט את המאבטחים המועסקים באמצעות קבלנים כעובדי מדינה וזאת בחוזה אישי לתקופה של חמש שנים בלבד וזאת בניגוד למדיניות המשרד עד היום. על פי ההצעה, מדובר בצעירים שיועסקו במסלול סטודנטים.


המהלך הזה מסתמן כהישג של ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן. מצד שני, מבהירים במשרדו של משה כחלון כי ההעסקה תתבצע לחמש שנים בלבד ובחוזה אישי מה שיקשה על ההסתדרות לדרוש את הארכת העסקתם של המאבטחים.

 

 

מלבד אנשי האבטחה, באוצר הסכימו לקלוט כעובדי מדינה גם את העובדים הסוציאליים המועסקים דרך עמותות הרווחה, כמו גם את טכנאי הרנטגן והפיזיותרפיסטים בתאגידי הבריאות שליד בתי החולים.


גם אחיות בתי הספר שחברות בארגון נטל"י, יועסקו על ידי המדינה. מה שאי אפשר להגיד על חבריהן, מורי הקבלן, שסביבם נסובה כעת המחלוקת העיקרית. אלפי המורים שמועסקים באמצעות 'קרן קרב', אינם בעלי תעודת הרואה ולכן באוצר לא מעוניינים לקלוט אותם וטעונים כי הם מעבירים מקצועות העשרה בלבד.


בהסתדרות לעומת זאת אומרים כי הם מורים לכל דבר ולכן דורשים להעביר את העסקתם לידי המדינה. למרות התקדמות יש פערים משמעותיים ואף תהומיים בין הצדדים ולכן גם בפתח השבוע החדש, ההערכה היא כי ההסתדרות תלך לשביתה כללית במשק.