BETA

09.06.2015

01:14

האמריקני מנחם זיבוטופסקי לא יוכל להירשם כיליד ישראל: "מאוכזבים מאוד"

לאחר שבית המשפט העליון בארצות הברית הכריע סופית שלא לאפשר רישום אמריקנים שנולדו בירושלים בתור ילידי ישראל התייחס לנושא אביו של הנער שעורר את הדיון בסוגייה. לדבריו, "אנחנו מופתעים. זה מצביע על אבסורד העמדה האמריקנית". הערכה: הפסיקה מחזקת את אובמה לקראת הסכם עם איראן