BETA

17.05.2015

01:04

עודכן:

האיש שחשף את אושוויץ: סרט חדש משחזר את סיפורו של התובע היהודי שעשה היסטוריה

50 שנה ליחסי ישראל-גרמניה מפנה סרט עלילתי חדש זרקור לתפקידו ההיסטורי של התובע הגרמני במשפטי אושוויץ, פריץ באואר. "הוא עיגן בחוק את העובדה שההשמדה באושוויץ אכן קרתה. איש כבר לא יכול היה להתכחש לכך", סיפר שותף בצוותו. עיתונאי לענייני היסטוריה: "אנשי הממסד הגרמני הגיבו לבאואר בעוינות - מתוך אדישות או כי בעצמם היו נאצים"