BETA

09.05.2015

23:24

מחר: שרה נתניהו תעיד לראשונה בפרשת אב הבית

רעייתו של ראש הממשלה צפויה להגיע אל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, שם תעיד לראשונה במסגרת הפרשה ותתייחס, לראשונה בעצמה, לטענותיו של אב הבית לשעבר מני נפתלי על יחסה כלפיו וכלפיי יתר עובדי המעון

רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, צפויה להגיע מחר (ראשון) אל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, שם היא אמורה להעיד במסגרת תביעתו של אב הבית לשעבר במעון, מני נפתלי.

 

נתניהו אמורה להתייחס בעדותה ליחס שנתנה לעובדי המעון וכן להאשמות שהטיחה בנפתלי בדבר השלכת מזון, הפרת כללי הפרטיות, האמון והדיסקרטיות ובכך שגרם בהתנהלותו הרשלנית לעיכובים בלוחות הזמנים של המעון.

 

הגברת נתניהו טוענת, על פי טענות עורכות דינה, כי נפתלי נהג להשליך לפח מזון שהוכן על ידי עובדת משרד ראש הממשלה, והיה מזמין ארוחות מבחוץ. לדבריה, נפתלי אף התרשל בביצוע תפקידו, וגרם לעיכובים מיותרים בלוחות הזמנים - ועל כך היא נזפה בו.

 

נפתלי: "הגב' נתניהו הלכה מכות עם עובדת במעון"
הליכוד: "הגידול בהוצאות המעון - בתקופת מני נפתלי"
סיידוף: "נפתלי לא התלונן על התעמרות"
העדויות על פי נפתלי: השפלות ואלכוהוליזם במעון

 

בנוסף טוענת רעיית ראש הממשלה כי נפתלי הפר את כל עקרונות השמירה על פרטיות משפחתה, בראיונות שנתן, וכי קשה לתאר את הסבל ועוגמת הנפש שנגרמו לה, לבעלה ולילדיה עקב פרסומים אלה. לטענתה, התגלו ליקויים בתפקודו של נפתלי והיא מגדירה את טענותיו כלפיה כחסרות בסיס, אשר נועדו אך ורק להכפיש את שמה ואת שם ראש הממשלה.