BETA

09.05.2015

16:40

חוסני מובארק  בבית המשפט
חוסני מובארק בבית המשפט,
הטלוויזיה המצרית

מצרים: מובארק ושני בניו נידונו לשלוש שנות מאסר בגין שחיתות

בית המשפט בקהיר קיצר שנה אחת מעונש שני בניו של נשיא מצרים לשעבר, אבל הותיר על כנו את עונשו של המנהיג שהורשע בשחיתות. כמו כן, נגזר על בני המשפחה להשיב עשרות מיליוני פאונדים מצרים שנגנבו מהקופה הציבורית לטובת שיפוץ ארמון הנשיאות – ולשלם קנס בן מאות מיליוני פאונדים נוספים

בית המשפט במצרים דן לשלוש שנות מאסר את נשיא מצרים לשעבר, חוסני מובארק, ואת שני בניו עלא וגמאל. מדובר בעונש מאסר בפועל שנגזר על כל מובארק ועל כל אחד מבניו, בגין שחיתות שנודעה בתור "פרשת ארמון הנשיא".


מדובר במשפט חוזר, לאחר שעונש מאסר זהה הוטל על מובארק בשנה שעברה בגין שימוש במאות מיליונים מכספי ציבור לשיפוץ ארמון הנשיאות ונכסי משפחת מובארק. שני בניו נשפטו אף הם בגין אותה פרשה ונידונו לארבע שנות מאסר כל אחד.


מובארק, לעומת זאת, זוכה מכל אשמה במשפט בגין מות 900 מפגינים במהומות שפרצו במדינה ב-2011 והביאו בסופו של דבר להדחתו מהשלטון. גם במשפט זה, שנערך בנובמבר 2014, הועמדו לדין שני בניו - וזוכו.

 

 

תומכי מובארק מפגינים
 

תומכי מובארק מפגינים(רויטרס)

 

גזר הדין נגד בני המשפחה כלל גם תשלום קנס בסכום 125 מיליון פאונד מצרי (16.3 מיליון דולר), כמו גם השבת 21 מיליון פאונד (2.7 מיליון דולר) שנגנבו מהציבור.


מובארק הגיע לדיון כשמשקפי שמש על פניו ונמנע מלהגיב למתרחש באולם. שני בניו הגיעו לדיון כשהם לבושים בחליפות וסירבו אף הם למסור תגובה רשמית. עורך דינו של מובארק ציין כי גם על גזר דין זה יהיה ניתן לערער, אולם לא השיב אם בכוונת מובארק לערער על תוצאות המשפט החוזר.