BETA

06.05.2015

22:23

עודכן:

התושבים התלוננו, צה"ל יבחן חשד למנהרה חדשה בעוטף עזה

פרסום ראשון • בנירים התלוננו לפני כמה חודשים ששמעו רעשי חפירה מתחת לבתי הקיבוץ. חברה פרטית שהוזמנה קבעה ש"הממצאים משתלבים עם התלונות של התושבים" והעריכה: מדובר במנהרת טרור. בצה"ל קיבלו את הממצאים והחליטו לבצע בדיקה כדי לאמת או לשלול את ההערכה

כבר עם סיום מבצע "צוק איתן" משמיעים ביישובי עוטף עזה חוסר ביטחון בהצהרות על השמדת איום המנהרות ברצועת עזה. בחודשים האחרונים השמיעו בקיבוץ נירים חשש שמנהרות חדשות נחפרות מתחת לבתים ביישוב ולחדשות 10 נודע כי היום (רביעי) הודיעו בצה"ל לתושבים שיבדקו את הנושא.

 

הבדיקה עליה החליטו בצה"ל מתבצעת על רקע בדיקה של חברה פרטית שהוזמנה על ידי הקיבוץ, שבסיומה ניתנה ההערכה שמדובר במנהרת טרור. בממצאי הבדיקה של החברה האזרחית המתמחה בסקרי קרקע נכתב: "זוהו ברמת ודאות של כ70% ומעלה, מספר מטרות שזוהו כחתכים צדיים של מנהרה. סומנו מטרות של התוואי המאובחן כמנהרה באמצעיים גיאופיסיים שונים. ממצאים אלה משתלבים עם התלונות של התושבים".

 

עתה הופץ מכתב לתושבים, שהגיע לידי חדשות 10, בו נכתב ש"בימים הקרובים תתבצע באזור פעילות של הצבא לאיתור מנהרות". לפי המכתב, "פעילויות כאלה מתבצעות במספר נקודות ברחבי עוטף עזה מזה תקופה ונועדו לשלוח קיום מנהרות, בכל מקרה של קבלת מידע מסוג כלשהו כגון: דיווחי תושבים, מידע אלקטרוני מחברות שונות וכו'".

 

עוד נכתב ש"באזור התבצע לאחרונה סקר של חברה אזרחית המתמחה בסקרים גיאולוגיים. הבדיקה בוצעה ביוזמת חברה ובתיאום והסכמת הקיבוץ. לאור הממצאים שהועברו לקיבוץ ולצבא, החליט המבא לבצע בדיקות, לשלילת קיום מנהרה כפי שהצבא פועל במקרים כאלה. כל מידע שיתקבל מהמבא יועבר לידיעת הציבור".

 

בשבוע שעבר סיפרו גורמי ביטחון ישראליים כי ההערכה בצה"ל היא שכאלף אנשי חמאס פועלים בימים אלה לשיקום מערך המנהרות. במערכת הביטחון  רווחת ההערכה שלקראת סבב הלחימה הבא יחפרו בארגון הטרור כ-30 מנהרות לפחות. עוד נטען שלפי המידע שבידי מערכת הביטחון, המנהרות החדשות נחפרות בתוואי שונה מזה של אלה שנהרסו במהלך המבצע ברצועה, אך בינתיים הן אינן מיועדות לתקיפה ולא מתקרבות אל היישובים הישראלים.

 

לאור החששות מהסבב הבא, בצה"ל מתנהל בימים אלה ויכוח בצמרת בנוגע לדרכי ההתמודדות עם איום המנהרות. אלוף פיקוד הדרום, סמי תורג'מן, מנסה לקדם מהלך לפיו תינתן לו האפשרות לפעול להשמדתה של כל מנהרה שתופנה לכיוונה של ישראל, גם אם המשמעות היא כניסה נקודתית של כוחות קרקעיים לתוך הרצועה והוצאתם לאחר השמדת המנהרה. מנגד, גורמים בכירים בצה"ל מתנגדים למהלך שכזה וטוענים שכל כניסה קרקעית שכזו לתוך הרצועה עלולה להביא למלחמה חדשה באזור.