BETA

13.04.2015

12:13

עודכן:

הסטודנטים לכלכלה מוחים: רוצים לשמוע יותר מהשקפת עולם אחת

בחוגים לכלכלה אפשר לשמוע המון קורסים, דעות, גישות ופתרונות - רק שרובם המוחץ נוטים לצד הקפיטליסטי של המפה. הסטודנטים, שמתוכם נבחרים נערי האוצר של העתיד, לא לומדים כיצד להתמודד עם סוגיות חברתיות כמו אבטלה או עוני. עכשיו הם פותחים במחאה