BETA

20.03.2015

21:14

עודכן:

ברוך קרא: למה נתניהו לא הפסיד בבחירות? – כי אין לו אלטרנטיבה

העם הוא לא עדר כבשים, הוא לא הצביע מתוך פחד או רצון לנקום, אדלר לא נכשל ולא הייתה שום הצבעה שבטית. העם פשוט העדיף את נתניהו על פני הרצוג, העדיף את הליכוד על המחנה הציוני. כנראה שעדיין לנתניהו ולליכוד אין אלטרנטיבה אידאולוגית ומנהיגותית

יש לי הסבר מדויק ומלומד למה ביבי לא הפסיד בבחירות- בגלל התקשורת ובגלל קמפיין הגוועלד. אה אמרו את זה כבר? אז בגלל הכישלון של ראובן אדלר, הקמפיינר של המחנה הציוני, בגללו הליכוד קיבל 30 מנדטים - גם את זה כבר אמרו?


אז בגלל ההצבעה השבטית, זהו אני נשמע אינטליגנט השבט אמר את דברו. שוב אני לא מחדש כלום? השתמשו בזה כבר? אז אני אאלץ להשתמש בהסבר אחד, שמישהו אמר לי: העם פשוט העדיף את נתניהו, על פני הרצוג!


עם ישראל לא רצה את המחנה הציוני והעדיף את הליכוד. יכול להיות שההעדפה נובעת מתוך העדר מנהיגות, או שאולי שהוא פשוט לא ראה בהרצוג אלטרנטיבה. העם הכריע ופשוט חשב שדרכו של הליכוד ונתניהו טובה יותר עבורו.


העם הוא לא עדר כבשים ולא, לא ניגנו לו על מיתרי הרגש. הוא לא פעל מתוך רצון לנקום בתקשורת ולא בגלל שביבי קוסם. העם פשוט החליט שזה מה שהוא רוצה, רוב העם תומך בביבי ואין לו אלטרנטיבה - לא אידאולוגית ולא מנהיגותית.