צמד המילים המאוזכר ביותר בתקשורת מאז הקדמת הבחירות: "שרה נתניהו"

חברת יפעת בדקה כמה פעמים אוזכרו בתקשורת ביטויים שונים מאז ההכרזה על הקדמת הבחירות, ביחס למספר האזכורים של אותם ביטויים לפני הבחירות הקודמות. העלייה הגדולה ביותר היא באזכור המילים "שרה נתניהו" – 300% יותר מאשר בתקופה המקבילה לפני שנתיים. לעומת זאת, בשימוש בביטוי "תהליך השלום" הייתה ירידה של 50% וב"פלסטינים" ירידה של 26%