BETA

05.03.2015

21:44

המשטרה בודקת חשד לאי סדרים כספיים וזיופי תחרויות באיגוד השחייה הישראלי

שבוע אחרי שפורסם כי המשטרה בודקת חשדות למרמה בהכנות האולימפיות של איגוד השחייה, עולה חשד לשחיתות חדשה באיגוד. תיעוד שנעשה במצלמה נסתרת מציג תחרויות שמספר המשתתפים בהן נמוך מהמדווח, כאשר לגבי אחת מהן עולה חשד לפיו כלל לא התקיימה. כיוון שתקנות הטוטו מגדירות תקצוב לאגודות לפי מספר הספורטאים הפעילים - אלו שהשתתפו בארבע תחרויות שחייה בעונה האחרונה - המשטרה חוקרת האם תוצאות, רישומים ותחרויות זויפו לטובת הגדלת התקצוב למועדונים

תחקיר חדשות 10: המשטרה בודקת חשדות למרמה במועדוני איגוד השחייה הפועל ירושלים, הפועל בית שמש, הפועל מטה יהודה הקשורות בנעם צבי ובאיגוד השחייה.

 

בתחקיר ששודר הערב (חמישי) במהדורה המרכזית הוצג תיעוד מצלמה נסתרת של תחרויות אשר התקיימו באגודות, ובהם מספר משתתפים המתועד נמוך מהמדווח. באחת התחרויות עולה חשד לפיו כלל לא התקיימה תחרות. כיוון שתקנות הטוטו מקנים תקצוב לאגודות לפי מספר הספורטאים הפעילים - אלו שהשתתפו ב4 תחרויות שחייה בעונה האחרונה - חוקרת המשטרה האם תוצאות, רישומים ותחרויות זוייפו לטובת הגדלת התקצוב למועדונים.


מדובר בשלוש תחרויות, ב-12.5 בבריכת נווה אילן (הפועל מטה יהודה), 29.5 בקאנטרי בית שמש ו-2.9 בבריכת חוות הנוער - ביתה של הפועל ירושלים.


לגבי שתי התחרויות הראשונות - המצלמה מתעדת בתחרות מספר נמוך יותר של משתתפים מאשר המדווח וביקורת עומק שביצע החשב הכללי באיגוד גילה כי התוצאות שדווחו עבור התחרויות זהות עבור כמעט כל המשתתפים עד רמת מאית השניה! בנוסף, בתיעוד נראים ספורטאים צעירים ובדיווח מופיעים גם פרטיהם של ספורטאים מבוגרים. אחת מהם שאותרה על ידי חדשות 10 סרבה לענות לשאלה האם אכן השתתפה בתחרות מתוך חשש להיות מעורבת בסיפור ולכן קולה עוות ושמה לא נכלל בכתבה.

 

עונת השחייה מסתיימת ב-31.8, אך אגודת הפועל ירושלים ביקשה אישור חריג לקיים תחרות ב-2.9 ולרשום אותה כחלק מהעונה שחלפה. באיגוד אישרו, ועל פי הדיווחים 30 שחיינים השתתפו בתחרות, מתוכם עבור 22 היתה זו התחרות הרביעית זו שהופכת אותם לברי תקצוב עבור האגודה. מצלמה נסתרת שהגיעה לחדשות 10 תיעדה את הבריכה בשעות התחרות כביכול ולא ניתן לראות בה תחרות אלא חוגי שחייה לילדים. אב לאחת הבנות שרשומות כאילו שחו בתחרות אמר "בתי לא שחתה בתחרות הזו ובתחרויות האחרות שמצויינות ליד שמה - היא כלל לא שחתה בעונה שעברה".

 

"תיערך בדיקה מקיפה ומעמיקה"

 

שלוש האגודות הנ"ל קשורות ליו"ר איגוד השחייה המתפטר, נעם צבי, אשר משמש כמנהל הבריכה בחוות הנוער ומחזיק בחברות אשר מנהלות את הבריכה בנווה אילן ובבית שמש. המצלמה הנסתרת תעדה את צבי בתחרות בבית שמש בה שחו 70 ספורטאים, כאשר בדיווח נרשמו 200. ​

 

תגובת איגוד השחייה: "הנהלת האיגוד בראשות יושב הראש החדש שנכנס לתפקידו לפני מספר ימים, החליטה על על מספר צעדים כדי להגביר את הפיקוח וטיב הניהול באיגוד, ביניהם שכירת סמנכ״ל כספים, מינוי מבקר פנים ומבקר חיצוני מיוחד. לגבי הטענות שעלו בכתבה, תיערך בדיקה מקיפה ומעמיקה​".