BETA

20.02.2015

20:41

עודכן:

בזבוזי נתניהו: ואולי אנחנו לא בסדר?

לברוך קרא לא בוער לראות את היועץ המשפטי מורה על חקירה פלילית נגד ראש הממשלה. הוא רק רוצה לדעת אם כולנו בסדר, או שרק בעולם שלנו היה על נתניהו לשלם על האוכל, על טיפות העיניים ועל כוס היין שהובאה לביתו • דעה