BETA

19.02.2015

20:35

פרשנות: דאע"ש אולי מאיימים פחות מאל-קעאדה, אבל "מחוברים" יותר

בין כל סרטוני עריפות הראשים ונפנופי הסכינים באנגלית רהוטה, נשכחה העובדה שמספר הפיגועים של דאע"ש במערב הוא מזערי ביחס לכל מקום אחר, ושהם ממש לא מייצגים את כל המוסלמים. למרות זאת, 47 אחוז מהאמריקנים כבר רוצה לשוב לחזית מולם במזרח התיכון, ויותר ממחצית לא מרוצים מטיפולו של אובמה באיום עד כה. הנשיא, לעומת זאת, מודע לכך שמדובר בלוחמה פסיכולוגית: "הבעיה של אל-קעאדה היא שהחומרים שלהם משעממים"