BETA

03.02.2015

01:13

אסונות בגן הילדים - שני מקרי רשלנות תוך שלושה שבועות

בגן ילדים באילת התרחשו שני מקרי רשלנות בתוף פחות מחודש. לפני כשלושה שבועות, פעוטה כבת שנה וחצי נתקעה במתקן שעשועים לא תקני, כתוצאה מכך היא אובחנה כסובלת מנזק מוחי ועדיין לא ברור כמה זמן לקח עד שצוות הגן הבחין בה. שלושה שבועות לאחר מכן - באותו גן, ילד נשכח לבדו בגן הנעול. המלצה להעמיד לדין כבר ניתנה על אחד המקרים. "הבת שלי עלתה על מתקן שכתוב עליו בפירוש שדרושה השגחה, אבל אף אחד לא היה שם", מעיד ש', שבתו סובלת מנק מוחי