BETA

10.12.2014

23:35

פרסום ראשון: אורי מסר דרש מהפרקליטות להבהיר את היעדר מעורבותו בפרשת הולילנד

שולה זקן חזרה בה מהגרסה ששרבבה את שמו לפרשה ואפילו מסרה הקלטה, ממנה משתמע כיצד הוחלט להציג את אותה גרסה. "אין, ולא יכולה להיות מחלוקת על כך שעליכם להציג את עמדת המדינה החדשה לבית המשפט העליון, גם כשמדובר בהכרעת דין מרשיעה", גרס עורך הדין שהוצג כמי שהעביר את הכספים מדכנר, בדרישה להוציא לעד את שמו מהפרשה

אורי מסר שלח היום (רביעי) מכתב חריף לפרקליטות המדינה, בו דרש להוציא את שמו מהכרעת הדין המרשיעה נגד ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בפרשת הולילנד. זאת, לאחר הצגת עדויות חדשות שהבהירו לכאורה כי אינו מעורב בפרשה ולמרות שעד כה לא התבטא בעניינה.


בגרסה שנתנה בעבר מזכירת ראש הממשלה לשעבר, שולה זקן, נטען כזכור כי מסר העביר 60,000 מתוך 100 אלף שקלים שהועברו משמואל דכנר על מנת לכסות גירעון של אולמרט. ראש הממשלה לשעבר הורשע על סמך אותה גרסה בפרשה המדוברת, אף שבהמשך הציגה זקן גרסה חדשה ואף מסרה הקלטה לבית המשפט, בה ניתן להאזין לתהליך שהוביל להצגת הגרסה הקודמת.


"מרשי נדהם למשמע הטענה האמורה מפי הגברת זקן. אין שום אחיזה במציאות, כפי שידוע לכל הצדדים העוסקים בפרשה, לאחר חשיפת עדויות וראיות חדשות", לשון המכתב, אשר דורשת מהמדינה לפנות לבית המשפט העליון ולהציג את הגרסה העדכנית לאירועים.


"ככל שהעליון ידחה את הבקשה, נישאר עם קביעה עובדתית שגויה באשר למרשי, אף שישנן ראיות ועדויות המפריכות אותה במפורש", מחזק מסר בהמשך את טענתו ומסכם כי "אין, ולא יכולה להיות מחלוקת על כך שעליכם לעשות זאת, גם כשמדובר בהכרעת דין מרשיעה".


מדובר כאמור בבקשה בעייתית עבור הפרקליטות, משום שהיא נוגעת כאמור להכרעת דין מרשיעה ומשום שבימים אלו ממשיכים לנסות להגן בפרקליטות על פסק הדין המרשיע בפרשה, מאת השופט דוד רוזן.