BETA

18.11.2014

20:15

פרשנות: במערב חוששים מחבית חומר הנפץ ששמה ירושלים

אם לפני מספר חודשים כבר התרגלו בישראל וברשות הפלסטינית לכך שהתקשורת העולמית מאבדת עניין, הרי שסיפור הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף הגיע לעמודים הראשיים באתרים הגדולים - והתחושה היא שפיצוץ בירושלים עלול להאפיל על כל ההתרחשויות האחרות במזרח התיכון