BETA

28.10.2014

01:24

עודכן:

רב-בעיות: התלונות על "הכרטיס החכם" רק נערמות, היום הן הגיעו לכנסת

חמש שנים לאחר שהושקה ה"מהפכה באוטובוסים" עם הפצת כרטיס ה"רב-קו" התלונות רק נערמות: איחורים, מסלולים מסורבלים, חיובים טועים של "הכרטיס החכם" ומערך סיוע לא נגיש למתלוננים הרבים. היום כבר נאלצה ועדת הכלכלה של הכנסת לדון בבעיות