BETA

15.10.2014

00:19

עודכן:

ניצולת השואה שסירבה לעזוב את דירתה לרגל השיפוצים: "בעל הבית מתנכל לי"

מזה חצי שנה שמרים חיון בת השמונים כלואה בדירתה שבתל אביב, לאחר שנותרה הדיירת היחידה בבניין בו מתקיימות בימים אלה עבודות שיפוץ מסיביות. לדבריה, בעל הדירה לא בוחל בשום אמצעים כדי לגרום לה לעזוב – ובהם גם הפסקת זרימת המים וסגירת האור במדרגות. בא כוחו של בעל הבניין: "היא מנסה לנצל את המצב ולנסות לקבל שלא כדין מאות אלפי שקלים"

פיגומים בעליית הגג: כבר יותר מחודש ימים שמרים חיון, ניצולת שואה בת שמונים מתל אביב, כלואה בדירה בה היא גרה בדמי מפתח מזה כשישים שנה. לפני חצי שנה החלו בבניין בו ממוקמת הדירה עבודות שיפוצים, והדירות השכורות פונו מיושביהן. חיון, שלא הסכימה להתפנות, טוענת כי בעל הדירה מתנכל לה בשל החלטתה.


לדבריה, בעל הדירה הוריד לה את הטלוויזיה ובמשך ימים סגר את זרימת המים ומנע ממנה להתקלח. עוד היא טוענת כי המשטרה אילצה אותו להדליק עבורה אור בחדר המדרגות, כדי שתוכל להתמצא בו בלילה. לכניסה לבניין היא על כל פנים לא מעזה להגיע, שכן היא מעמידה אותה בסיכון.


חיון מספרת כי בעל הדירה הציע לה בקומה נמוכה יותר דירה בת שני חדרים שתתומחר "במחיר השוק". כאשר דרש הבן שלה את ההצעה בכתב, קיבלה חיון מכתב מעורך דין, אשר דורש ממנה לפנות את הדירה בתוך 60 יום. חיון, שטוענת כי היא נלחמת על "קורת גג הגונה, בשנים שנותרו לי לחיות", מציינת בנוסף כי "אין לי פנסיה אין לי כלום, רק הדירה הזאת".


תגובת עו"ד יעקב קרובי, בשם בעל הבניין: "הגברת חיון הייתה מודעת לתכנון השיפוצים זה שנים. מרשי ניסה לנהל עם הגברת חיון מו"מ והציע לה יותר מ-5 דירות חלופיות המתאימות למגוריה לתקופת הבנייה, והבטחת המשך מגוריה לכל ימי חייה. למרבה הצער, הגב' חיון בחרה ככל הנראה לנצל את המצב ולהפעיל לחץ שלא כדין בכל דרך אפשרית על בעל הבית כדי לקבל לידיה מאות אלפי שקלים שהיא אינה זכאית להם על פי חוק".