BETA

14.10.2014

00:00

עודכן:

תחקיר חדשות10: פער של 880% במחיר רכישת המים מחברת "מקורות" – לגבייה מהצרכן

לידי חדשות10 הגיע תעריף המים המלא של חברת "מקורות", ממנו עולה כי תאגידי המים רוכשים את המוצר החיוני במחיר של עד 2 שקלים לקוב, לעומת מחיר אחיד לצרכן של 8.88 שקלים. 59 תאגידי המים בישראל אומנם משקיעים גם בהתפלה ובתשתיות, אך ספק אם פער המחירים גם מצדיק הוצאות הנהלה ממוצעות של עשרות מיליוני שקלים. רשות המים: "דרשנו ודורשים התייעלות וצמצום הוצאות"