BETA

28.09.2014

21:57

עודכן:

תמונות ראשונות ממנהרות הכותל: אלו הם הגילויים ההיסטוריים שנמצאו מתחת לאדמה

מאולם ששימש כחאן מוסלמי בתקופת ימי הביניים, למבנה ציבור מפואר במיוחד שנבנה על ידי לא אחר מהורדוס ועד למדרגות היורדות כל הדרך לתקופת בית שני. למרות המחלוקת עם מתפללי הר הבית הסמוך, הגיעו אנשי רשות העתיקות לממצאים היסטוריים מפעימים, שהם מקווים לשחזר בקרוב ואף לפתוח לקהל. צוות חדשות10 בדיווח מביקור ראשון באתר שהזמן לא הצליח לקבור מתחת לעיר הקודש

מצלמות חדשות 10 הורשו לראשונה לתעד את הגילויים ההיסטוריים החדשים שנמצאו באתר מנהרות הכרמל, כמה מהם עוד בשלבי חפירה ראשוניים. אחרים שוחזרו וייפתחו בקרוב לקהל.

 

כל בניה וכל חפירה באזור הזה נחשבת לנפיצה במיוחד, לאור הקרבה של הגילויים האחרונים להר הבית והמתיחות האזורית. בשל כך, הקרן למורשת הכותל ורשות העתיקות נזהרו מאוד שלא לחרוג מההסכמות, אליהם הגיעו עם התושבים.

 

אבל, לגילויים עצמם תמיד תימצא גם משמעויות פוליטיות. יהיו מי שידגישו את חשיפת האולם המוסלמי, לאור ריבונות העבר במקום, ויהיו מי שידגישו את גילוי מבני הציבור היהודיים שקדמו לו. בכל מקרה, מהתגליות האלה לא ניתן יהיה
להתעלם.