BETA

23.09.2014

22:04

עודכן:

שבת ב-20:00: מדוע הנשיא ריבלין מתנגד להקמת מדינה פלסטינית?

בראיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד שולל הנשיא ריבלין את הצעת אבו מאזן להקמת מדינה פלסטינית, אך מציין שזוהי דעתו בלבד. "היהודים והערבים נועדו לחיות יחד, וגם במצב של היפרדות אפשר ליצור תרחישים – כמו היפרדות לאומית", הוא מסביר. הריאיון המלא, ובו גילוי לב ראשון לגבי יחסיו עם ראש הממשלה והנשיא היוצא פרס, ישודר במוצאי השבת ב"מגזין"