BETA

11.09.2014

01:50

לפיד האזרח נגד לפיד השר: "לנהוג באחריות ולעמוד ביעדי הגירעון"

המבקר החריף ביותר של שר האוצר הוא, ככל הנראה, הוא עצמו. בקטע ארכיון נדיר מנובמבר 2012 מביע לפיד האזרח זעזוע עמוק מהחלטת שטייניץ להגדיל את גירעון הממשלה, בדיוק כשם שהוא מתכוון לעשות בקרוב. "גירעון זה הלוואה שהדור שלי לוקח מהדור שלכם, ואין לו רבע מושג מאיפה הוא הולך להחזיר אותה", מבהיר הפוליטיקאי לקהל המשתאה ומבהיר " צריך לנהוג באחריות ולעמוד ביעדי הגירעון שלך, גם בשנת בחירות"