BETA

01.09.2014

23:39

הגולן הסורי: בצה"ל משקיפים לעבר סוריה ונערכים עם נגמ"שים בגבול

על רקע הקרבות העזים שנמשכים בגולן הסורי בין צבא אסד לפעילי אל-קאעדה בצה"ל חוששים כי זליגת הירי תחריף בעקבות הגעת הפעילים לגבול. בתוך כך, צבא הפיליפינים דורש לפתוח בחקירה נגד מפקד כוח האו"ם שהורה לחייליו למסור את הנשק לפעילים ללא התנגדות

(6:15 דקות)

גם היום (שני) נמשכו הקרבות העזים בין צבאו של נשיא סוריה בשאר אל אסד לבין צבע המורדים, פעילי אל-קאעדה, שממשיכים לתגבר כוחות בעמדות שתפסו במעבר קוניטרה ובגבול הצפון. עד כה, מתברר כי צבא אסד לא מצליח להשיב את השליטה במעבר קוניטרה וכי הקרבות עלולים להמשך עוד ימים רבים.

 

צבא אסד ממשיך להפציץ את עמדות המורדים ולדחוף אותם דרומה עוד ועוד לכיוון הגבול עם ישראל, דבר שבצה"ל חוששים כי יביא לזליגה מרובה של ירי לעבר יישובי הצפון. בשל כך, כל האזור נסגר והוחלט עליו כשטח צבאי סגור, דבר שככל הנראה לא ישתנה בהערכת המצב של צה"ל מחר.

 

בצה"ל החלו להיערך לאורך גבול רמת הגולן וכבר הציבו נגמ"שים במקום, כאשר לאורך כל הזמן משקיפים משטח ישראל לעבר שטח הלחימה שבגולן הסורי, שם נרשמו הרוגים לשני הצדדים.

 

עם זאת, טענות קשות הוטחו בכוח האו"ם שבקוניטרה ועל תפקודו, זאת לאחר שנודע כי מפקד כוח האו"ם, הגנרל סינגה, הורה על מסירת הנשק למורדים ללא התנגדות כשהחלה מתקפת המורדים על האזור.

 

עוד נודע כי החיילים מפיג'י שמסרו את נשקם נתפסו בשבי, אולם החיילים הפיליפינים קיבלו הוראה מהמפקדה בעיר הבירה מנילה, לסרב את פקודת הגנרל והמשיכו בחילופי אש עם כוחות המורדים שהקיפו את מוצבי האו"ם.

 

אחרי יום חולצו חיילי האו"ם מהפיליפינים שסירבו למסור את נשקם בסיוע כוח או"ם נוסף שהגיע למקום . בצבא הפיליפינים, שהודיע כי לא ישלח יותר חיילים לאזור, מבקשים בעקבות המקרה לפתוח בחקירה נגד מפקד כוח האו"ם במקום.