רגע של נחת 01.09.14: שעשוע פילים

פיל מפארק הפילים שבצפון תאילנד מצא לעצמו שעשוע בצורת סרט כחול. הפיל המהופנט סובב את הסרט הכחול והשתעשע מהחוויה

(00:55 שניות)