BETA

12.08.2014

18:42

תותח צה"ל בגבול הרצועה במבצע. "רק הממשלה מחליטה על פתיחה במלחמה"
תותח צה"ל בגבול הרצועה במבצע. "רק הממשלה מחליטה על פתיחה במלחמה"
,רויטרס

המדינה לבג"ץ: "צוק איתן" אינה מלחמה

בתשובה לעתירה בדרישה להכרה במבצע ברצועה כמלחמה, קבעה הפרקליטות שיש לדחותה על הסף ושרק בסמכות הממשלה להחליט על שינוי ההגדרה. "ההחלטה לכנות את המערכה שהתנהלה ב-2006 כ'מלחמה' הייתה במישור הסמלי והטקסי", נכתב והובהר: "הכרזה על פתיחה במלחמה אינה מובילה למתן פיצויים"

זה היה המבצע הממושך ביותר ברצועת עזה, גבה את חייהם של 67 חיילים ואזרחים בישראל ושל עוד כ-1,900 פלסטינים, אבל עדיין לא ממהרים בישראל לשנות את הגדרתו של מבצע "צוק איתן" למלחמה. פרקליטות המדינה השיבה היום (שלישי) לבג"ץ ואמר שיש לדחות על הסף עתירה שהוגשה בדרישה להכיר במבצע כמלחמה.

 

 

לפי תשובת המדינה, "העתירה לא מציגה כל עילה שבגינה על בית המשפט להורות לממשלה להכריז על פתיחה במלחמה, וזאת בשים לב לשיקול הדעת הרחב מאוד המסור לממשלה בכל הנוגע לענייני מדיניות חוץ וביטחון בכלל, ולהכרזה על פתיחה במלחמה בפרט".

 

בנוסף, לטענת המדינה הנחת המוצא העומדת בבסיסה של העתירה, לפיה "הצורך בהכרזה על פתיחה במלחמה הוא צורך חברתי כלכלי ממדרגה ראשונה" - שגויה. "ההכרזה על פתיחה במלחמה כשלעצמה אינה מביאה למתן פיצוי או סיוע כלכלי לתושבי המדינה שנפגעו מהעימות המזוין", נכתב בתשובה לעתירה. "בהתאם לכך גם אי הכרזה על פתיחה במלחמה אינה נושאת משמעויות שכאלה. סוגיית מתן פיצויים בגין נזקי מלחמה ישירים או עקיפים מוסדרת בחוק ולא נדרשת הכרזה על 'פתיחה במלחמה' כדי להחליט על מתן פיצויים מכוח חוק זה".

 

 

פגיעת רקטה בבית ביהוד במבצע.
 

פגיעת רקטה בבית ביהוד במבצע. "למתן פיצויים לא נדרשת הכרזת מלחמה"(רויטרס)

 

 
בתשובת המדינה נכתב עוד ש"הממשלה פעלה במהירות מרבית להתקנת תקנות מכוח חוק מס רכוש במהלך מבצע 'צוק איתן', וכן נקטה ונוקטת בצעדים רבים למתן מענה רחב היקף בנושאים כלכליים וחברתיים נוספים, כאשר פעולותיה במישורים אלו אינן תלויות בשאלה אם הוחלט לפתוח במלחמה".

 

עוד הגיבו בפרקליטות להשוואות בין המבצע ברצועת עזה למלחמת לבנון השנייה שהוכרזה לאחר סיומה כמלחמה: "ההחלטה לכנות את המערכה שהתנהלה ב-2006 כ'מלחמה' הייתה במישור הסמלי והטקסי של הדבר, כאשר הדבר נעשה מכוח סמכותה השיורית של הממשלה, ומבלי שהיו לכך כל משמעויות תקציביות או משפטיות".