BETA

01.08.2014

23:04

עודכן:

הוריי הגנרלים: פלוגת ההורים של לוחמי גיוס נובמבר 2013 של הצנחנים

לילות ללא שינה, שעות של חרדה והרצון הזה לחבק את הילד, כל אלה מרכיבים בשבועות האחרונים את חייהם של הורים שילדיהם לוחמים בעזה. אבל יש הורים, כמו הורי מחזור נובמבר 2013 של הצנחנים שהקימו פלוגה מקבילה שכל אחד בה נושא בה תפקיד