BETA

25.07.2014

01:29

"נשות המילואים": התמודדותן של הנשים שבעליהן ובניהן נלחמים ברצועה

חיילי מילואים רבים שגויסו בשבועות האחרונים בצו 8, השאירו בבית נשים ואימהות שמגויסות לא פחות. הטיפול לבד בילדים, התמרון בין הבית לעבודה והגעגועים והדאגה שלא מאפשרים לישון. ליאור קינן התלוותה אליהן ושמעה על הרגעים הקשים