BETA

16.06.2014

23:15

עודכן:

הקרב על התקציב: שר האוצר יעביר מיליארד שקלים לתקציב הביטחון

לאחר שבועות בהם היו התנצחויות בין משרדי האוצר והביטחון על תקציב הביטחון לשנה הקרובה, ובעקבות מצב החירום, יעביר יאיר לפיד מיליארד שקלים כבר השנה. הערכה: לאחר המבצע יבקש צה"ל מנתניהו תקציב נוסף

(1:31 דקות)