BETA

23.05.2014

00:31

החרדים בנו לעצמם "גטו חלומות", אבל המציאות ממוטטת את הקירות מבפנים

ציות מוחלט לתורה מצד אחד ובוז לערכים החילונים מצד שני הם שמאפיינים את מערכת החינוך האלטרנטיבית והשנויה במחלוקת של המגזר החרדי. בשנים האחרונות, אולי עקב הפסקת התמיכה הבינלאומית ואולי עקב חדירת הסמארטפונים, מתחילים להיווצר לראשונה סדקים בחומת "הגטו מרצון" שבנו החרדים מתוקף אידיאל "אהבת התורה"

החרדים מסבירים את מערכת החינוך העצמאית שייסדו לעצמם כ"גטו חלומות" או "גטו מרצון", מוסד שסגור בפני רעיונות רבים אך מטפח ביתר אינטנסיביות את האידיאלים הייחודיים לו. בפגישה עם אנשי גימנסיה הרצליה בתל אביב מפגין הרב מוטקה בלוי התנשאות מסוימת, ואנשי הגימנסיה מציינים כנגדו את "החינוך הטוב" הנדרש לכאורה כדי להביא בני נוער למסור את חייהם למען המדינה.

 

אצל החרדים, לעומת זאת, שולט אידיאל העל של ציות לתורה והוא שבנה למעשה את התשתית של שלטון המר"נים. החל מטכס ליקוק האותיות בדבש ועד למסיבות חומש, אהבת לימוד התורה נלמדת כערך עליון ונצרבת כחוויה הכי מתוקה שאפשר.


ד"ר קראוס מאמין כי המבנה האיתן הזה הולך וקורס בשנים האחרונות. פרופ' עומר מואב שמסכים עמו טוען שכושר הסיוע של הקהילה היהודית בעולם הולך ונחלש, דווקא משום שהקהילה המקומית הולכת וגדלה. בפועל מי שנועץ שיניו באוטונומיה החרדית הוא דווקא הטכנולוגיה הא-פוליטית, על האינטרנט הסמארטפונים ויתר החידושים שבדרך. ניסיון הרבנים להגביל את הפלישה דרך שימוש בפלאפון "כשר" לא מנע מהסמאטרפונים להופיע בהמוניהם במאה שערים.