BETA

02.02.2014

23:20

הקרב על גובה התקציב: פלוג לא מוכנה לקיצוץ

שנת 2014 אמנם נפתחה רק לפני כחודש אבל המאבק על התקציב לשנה הבאה כבר התחיל עם מאבקים בין משרד האוצר ובנק ישראל, שלא נמצאים על אותו דף. במשרד האוצר רוצים לצמצם אך נגידת בנק ישראל מסרבת בטענה כי הדבר ייפגע בשירותים החברתיים

שנת 2014 אמנם רק נפתחה לפני כחודש, אבל המאבק על תקציב השנה הבאה - 2015 - התחיל כבר עכשיו עם המאבקים בין משרד האוצר ובנק ישראל, ששוב לא ממש נמצאים על אותו דף.

 

הסוגייה הגדולה שעומדת כרגע על הפרק כי כמה תוספות וכמה קיצוצים יספוג הציבור, ולמרות התשובה לכך ניתנה כביכול כבר לפני כחודשיים, כשמשרד האוצר ובנק ישראל הסכימו על תוספת מופחתת בסדר גודל של 2.5% בלבד.

 

אך עדיין שאלה אחת עדיין לא הוכרעה והיא האם מהסכום הזה צריך להוריד שני מיליארד שקלים בגלל מה שנקרא רכיב ההתייקרויות בתקציב.

 

במשרד האוצר רוצים לצמצם את התוספת המתוכננת לתקציב המדינה כדי שאפשר יהיה לתת פחות שירותים חברתיים אך בבנק ישראל דורשים להעביר את כל תוספת התקציב בשלמותה.

 

הנגידה קרנית פלוג הביעה בשיחות סגורות את התנגדותה לקיצוץ נוסף בעיתוי הנוכחי מאחר ומשמעותו פגיעה בתקציב החינוך, הבריאות והרווחה.