BETA

15.01.2014

23:44

הסכם היסטורי: בתי הספר היחודיים ייכנסו לחינוך הציבורי

אחרי עשרות שנים של מאבק, משרד החינוך הגיע לסיכום עם בתי הספר האנתרופוסופיים והדמוקרטיים, במסגרתו הם ייכללו במערכת החינוך הציבורית הרגילה כבר משנת הלימודים הבאה. התכנים יותאמו לדרישות המשרד, התשלום יישאר גבוה יותר מבתי הספר הרגילים

דמוקרטיה בכיתות, בלי מבחנים - בקרוב במערכת החינוך. בימים הקרובים ייחתם הסכם היסטורי בין משרד החינוך לבין בתי הספר האנתרופוסופיים והדמוקרטיים, במסגרתו מאות בתי ספר וגנים ייכנסו בשנת הלימודים הבאה למערכת החינוך הציבורית הרגילה.


ההסכם ישים סוף לעשרות שנים בהן משרד החינוך נאבק בבתי הספר הללו בגלל תכנים שנויים במחלוקת, ובעיקר בגלל תשלומי הורים מאוד גבוהים. הטענה הייתה שמיוני התלמידים מביאים לאפליה, ולכך שרק העשירים מקלים חינוך טוב יותר.


לפי פרטי ההסכם, תשלומי ההורים יירדו בהדרגה לאורך כמה שנים, אך יישארו גבוהים יותר מבתי הספר הרגילים. מיוני התלמידים ייפסקו, כך שכל ילד יוכל להתקבל.


בתי הספר, מבחינתם, יידרשו להתאים את התכנים לתכנית של משרד החינוך, אך יוכלו לקבוע בעצמם רבע מכלל שעות הלימוד. גם בתי ספר ייחודיים שכן הוכרו במערכת הרגילה, כמו בית הספר הדו-לשוני, יידרשו למתווה דומה.


למרות האופטימיות שזרע ההסכם אצל הורים רבים, כבר יש מי שמבקר אותו. לפני כשבועיים, בשיחה סגורה בין השר פירון לבין ראשי הערים, הטיח בו ראש עיריית תל אביב רון חולדאי מילים קשות. נראה כי ההסכם עוד יגרור תגובות וסערות רבות במערכת החינוך.