BETA

19.12.2013

21:59

עודכן:

הוכתה, ביקשה גט - ותשלם פיצויים: "זה לא הגיוני"

ר' חוותה אלימות מצד בעלה, התלוננה במשטרה ופנתה לבקשת גירושים נגד האיש שהורשע במעשה. גם בדיקת פוליגרף מצאה כי היא דוברת אמת. אבל הדיינים פסקו לטובת הבעל - פעמיים: "האישה היא מורדת גמורה". עובד בשירותי הדת התגאה: "התערבתי לטובת הבעל". עורך דינה עתר לבג"ץ: "נורמה שאסור לנו להסכים איתה". בתי הדין: "תלונות האישה לא היו במקומן"

במשך שנים סבלה ר', אם לשלושה, אלימות קשה מצד בעלה. כשהרגישה שחייה בסכנה, פנתה למשטרה. אבל אחרי שהאיום הוסר, לא חשבה מעולם שהיא זו שתצטרך לשלם פיצויים. "הרגשתי שזה חיים או מוות ואם אני לא פונה לעזרה, פשוט יבואו.. יבואו לבכות על הקבר שלי", היא משחזרת. בעלה הורחק מהבית ובית המשפט גזר עליו 130 שעות לתועלת הציבור. מעודדת, פנתה לבית הדין הרבני בירושלים לבקשת גט. לבקשת הדיינים, השניים נבדקו בבדיקת פוליגרף, שקבעה: "הבעל גרר את האישה מחוץ לדירה ונעל את הדלת כאשר האישה בחוץ. הבעל היכה את האישה (סטירות וכד'). הבעל צפה בסרטים למבוגרים בנוכחות הילדים".

 

למרות זאת, הדיינים פסקו כי על ר' להחזיר לבעלה שכר דירה על הזמן שהורחק מביתם וכי אין לה זכויות על הכתובה. כך הסבירו את החלטתם: "לאור התהנגות האישה, ברור שאין היא זכאית לכתובה ולמזונות מיום הפירוד. לא ייתכן שאישה תרחיק את בעלה בעלילות שקר ועוד תזכה בפרס".

 

"הייתי המומה כשקיבלתי את פסק הדין הזה. לקחתי בחשבון שאני לא אקבל את הכל ולא חצי, אבל לשלול ממני את כל הזכויות שלי.. זה לא הגיוני שאני אקבל פסק דין כזה", היא מספרת. ר' ערערה לבית הדין הגדול, אבל גם ערעורה נדחה: "האישה היא מורדת גמורה. הרחקיה את בעלה מביתם כשלוש שנים בטענות שקר ומעולם לא ביקשה שלום בית.. תלונותיה במשטרה אינן פחותות מ'עוברת על דת'. לאישה יש דין מורדת בבעלה.. ואם פעם או פעמיים הייתה אלימות, היא הייתה צריכה לבוא לבית הדין לטעון טענותיה".

 

כמה ימים לאחר ההחלטה, נתקלה ר' ב-י', עובד בשירותי הדת המקומיים בירושלים שסיפק לה הסבר לפסיקה. "הוא אמר שהוא פשוט התערב בפסק הדין לטובת הצד של הבעל בגלל שהוא הכיר אותו והדוד שלו חבר מאוד טוב", היא מתארת. בפגישה בין מקורבה ל-י', הוא התגאה: "אני לפני שלוש שנים טיפלתי בתיק ולא הכרתי אותה.. הכרתי את בעלה".

 

פרקליטה של ר', עו"ד איתן להמן, הגיש בג"ץ נגד ההחלטה. "להגיד שאישה שסבלה מאלימות, שהיא צריכה לשלם על האלימות הזאת, ואסור היה לה להתלונן במשטרה, זה נורמה שאסור לנו להסכים איתה", הוא אומר. בינתיים ר' הגישה תלונה במשטרה נגד העובד. "אם היה לי את השכל של היום אז, ברור שהייתי הולכת לבית משפט ומתנהלת בצורה אחרת, לא הייתי מתחילה עם המערכת של בית הדין", היא מסכמת.

 

מבתי הדין הרבניים נמסר: "מסקנת בודק הפוליגרף הייתה שהבעל לא נקט אלימות כלפי אשתו, כך שתלונותיה של האישה במשטרה לא היו במקומן".