BETA

27.11.2013

21:57

עודכן:

חשיפה: החופש הגדול יקוצר - ההורים ישלמו

בשורה להורים לתלמידים בבתי הספר היסודיים: החל מהקיץ הקרוב יחל תהליך הארכת שנת הלימודים עד 21 ביולי במתכונת של קייטנה לימודית. במקום מורים - סטודנטים. ההורים יצטרכו לשלם, אך לפי מדרג סוציו-אקונומי של מקום מגוריהם. כבר בקיץ הקרוב תחול התוכנית על תלמידי א'-ב'

כבר עם כניסתו לתפקיד, הבטיח שר החינוך, שי פירון, לפעול להארכתה של שנת הלימודים ולקיצור החופש הגדול. אחרי שכבר בקדנציה של קודמו הועברו ימי החופש הגדול האחרונים לחופשות אחרות בשנת הלימודים, הערב (רביעי) נחשף כי פירון פועל לשינוי לוח החופשות בבתי הספר כבר בשנת הלימודים הנוכחית.

 

לפני מספר חודשים מינה שר החינוך ועדה שתגבש עבורו תוכנית להארכת שנת הלימודים. המטרה הייתה להאריך את שנת הלימודים במתכונת של קייטנה לימודית עבור תלמידי בתי הספר היסודיים. תלמידי בתי הספר העל-יסודיים עתידים לצאת לחופשת הקיץ כרגיל, ב-20 ביוני.

 

על פי המלצות הוועדה, במקום ששנת הלימודים בבתי הספר היסודיים תסתיים ב-30 ביוני והחופש הגדול יחל ב-1 ביולי, התלמידים ימשיכו להגיע לכיתות הרגילות שלהם לתקופה של שלושה שבועות נוספים - עד ה-21 ביולי.

 

לפי התוכנית שבכוונת משרד החינוך להוציא לפועל, בקיץ הקרוב התוכנית תחול על תלמידי כיתות א' ו-ב', בשנה הבאה יצטרפו אליהם גם תלמידי כיתות ג' עד ו'. משרד החינוך הוא שיממן את רוב ההוצאות, אבל גם ההורים יידרשו להשתתף במימון לפי מפתח סוציו-אקונומי, כאשר ההשתתפות העצמית של ההורים ביישובים חזקים כלכלית תהיה גדולה יותר וביישובים חלשים היא תהיה פחותה.

 

ומי ילמד את הילדים? המורים עתידים לצאת, על פי התוכנית, לחופשת הקיץ שלהם כרגיל. התוכנית תתבסס בעיקר על סטודנטים שנמצאים בחופש. עם זאת, מורים מן המניין המעוניינים בכך, יוכלו להמשיך ללמד גם בשבועות הנוספים של שנת הלימודים המוארכת.