BETA

14.11.2013

22:40

עודכן:

פרשת הזמר המפורסם: לפרקליטות יהיה קשה להוכיח עבירה פלילית

בפני החוקרים בתיק החשדות לקיום יחסי מין עם קטינות עומדת משימה לא קלה. השאלה המשפטית הראשונה היא מה גילן של הנערות. אם הן בנות פחות מ-16, ויצליחו להוכיח שהחשודים היו מודעים לגילן, זו עבירה פלילית

(1:25 דקות)

הזמרים המפורסמים החשודים בקיום יחסי מין עם קטינות מכחישים את החשדות נגדם. בכל מקרה, בפני המשטרה והפרקליטות עומדת משימה לא קלה - להוכיח שהמעשים שהתבצעו, אם התבצעו, מהווים עבירה פלילית.

 

השאלה המשפטית הראשונה היא מה גילן של הקטינות. אם מדובר בנערות בגילאי 14 עד 16, הרי שכל מגע מיני איתן מהווה עבירה פלילית. אם הן היו בנות 16 עד 18, עצם קיום יחסי המין אינו מהווה עבירה פלילית, אלא צריך להוכיח שהיה מצב של ניצול, לדוגמה ניצול מעמד.

 

הנקודה השנייה היא שאלת המודעות. קו ההגנה הקלאסי, בתיקים של בעילת קטינה, הוא לטעון כי החשוד לא היה מודע לגיל הנערה. הפרקליטות תצטרך להוכיח שהחשודים אכן ידעו כי מדובר בקטינות, או שהתיק עלול להיסגר.