BETA

16.09.2013

01:11

עודכן:

בנק ישראל מזהיר: משפחות לא יצליחו לעמוד בתשלום המשכנתא

בבנק אומרים כי אם המצב הכלכלי בישראל ידרדר, 3 מתוך כל 10 משפחות עלולות שלא לעמוד בתשלום החודשי של החזר המשכנתא לבנקים. הסיבה המרכזית: העליה הנמוכה בשכר הממוצע אל מול העלייה האסטרונומית בהחזר החודשי הממוצע למשכנתאות. גוברת ההערכה כי הבנק שוקלת מגבלות חדשות על הלוואות לדיור

(1:48 דקות)

קריאת השכמה: באזהרה חמורה ששיגר היום (ראשון) לרוכשי הדירות ולבנקים, מתריע בנק ישראל מפני קטסטרופה אמיתית בשוק הנדל"ן. בבנק צופים כי אם המצב הכלכלי בישראל ידרדר, ייגרם מצב שבו 3 מתוך כל 10 משפחות בארץ עלולות שלא לעמוד בתשלום החזר המשכנתא החודשי שלהן.

 

מדובר, למעשה, במעין "כתב הגנה" שמכין הבנק למקרה של פיצוץ בועת הנדל"ן או בעיה של ממש בשוק המשכנתאות בארץ. בתרחיש קיצוני, שכולל עלייה באבטלה וירידה בשכר הממוצע, אומרים בבנק ישראל כי חלק ניכר מנוטלי המשכנתאות פשוט לא יצליחו לעמוד בתשלומים, או לכל הפחות יתקשו מאוד. הדבר עלול להכניס גם את המערכת הבנקאית לבעיה לא פשוטה בכלל.

 

ומהן הסיבות לאזהרה? העלייה הנמוכה בשכר הממוצע מסתכמת בכ-20% מאז 2009, ומולה ניצבת טיסה של ממש בהיקף ההחזר החודשי הממוצע למשכנתא, בשיעור של יותר מ-55%. ה"בטן" הזו שנוצרת באמצע מטרידה את בנק ישראל, והחשש הוא שיכולת התשלום של עם ישראל פשוט לא תספיק כדי לממן את ההתחייבויות לבנקים לאורך השנים.

 

בדרך כלל, מחקרים מסוג זה מלווים גם בצעדי התייעלות שמכינים בבנק ישראל כדי להמודד עם המצב. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהטלת הגבלות נוספות על המבקשים לקחת משכנתא. חשוב לציין כי גם לבנק ישראל עצמו יש אחרוית מסוימת למצב, המתבטאת בהורדת ריבית רצופה במשך שנים שהובילה לטיסת המחירים בשוק הנדל"ן. כעת, יצטרכו לחשוב שם כיצד לתקן את המצב כשברקע חודשיים וחצי בהם לא מונה נגיד חדש.