BETA

02.01.2019

20:11

הפרקליטות: קושי משפטי להעמיד לדין את אשת רה"מ בתיק 4000

פרסום ראשון: חוו"ד של הפרקליטות קובעת שיהיה קשה להוכיח שאשת רה"מ הייתה מודעת להטבה הרגולטיבית עם בזק, שבה חשוד בעלה. עוד נקבע כי בקשה לסיקור חיובי אינה עבירה

פרסום ראשון: חוות הדעת של הפרקליטות קובעת כי ישנו קושי משפטי להעמיד לדין את אשת ראש הממשלה שרה נתניהו במסגרת תיק 4000 - במסגרתו קיבלו ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, על פי החשד, סיקור מחמיא באתר החדשות "וואלה", בתמורה להטבות רגולטוריות עבור קבוצת "בזק".

 

פרקליטת מיסוי וכלכלה ציינה בחוות הדעת המשפטית שלושה קשיים. ראשית, יהיה קושי להוכיח את המודעות של אשת רה"מ להטבה הרגולטיבית עם בזק, שבה חשוד בעלה. שנית, העובדה כי שרה נתניהו אינה אשת ציבור. נוסף על כך, נקבע בחוות הדעת כי בקשת סיקור חיובי, שכל הדעות נעשתה במסגרת הפרשה, אינה עבירה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנימין ושרה נתניהו
 

בנימין ושרה נתניהו (רויטרס)

 

 

חוות הדעת לא מעידה בהכרח כי שרה נתניהו לא תעמוד לדין, כאשר כעת הסוגיה תגיע לפתחם של פרקליט המדינה שי ניצן והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלביט. יש לציין כי בפרקליטות סבורים שתיק 4000 הוא תיק שוחד חזק נגד ראש הממשלה.

 

כזכור, בתחילת החודש פרסמה המשטרה את המלצותיה בתיק 4000. המשטרה הודיעה כי נמצאה תשתית ראייתית על מנת להעמיד לדין את ראש הממשלה נתניהו בגין לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. עוד המליצה המשטרה להעמיד לדין את שרה נתניהו, בגין שוחד, מרמה ושיבוש הליכי משפט. המשטרה הודיעה גם כי קיימת תשתית ראייתית להעמדה לדין את בעל השליטה בקבוצת בזק ואתר "וואלה", שאול אלוביץ', וזוגתו איריס בגין מתן שוחד, שיבוש מהלכי חקירה ומשפט ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. נגד שאול אלוביץ' קיימת גם תשתית להעמדה לדין בגין עבירות ניירות ערך.

 

החשד המרכזי בתיק, הוא שראש הממשלה לקח שוחד ופעל תוך ניגוד עניינים, בכך שהתערב ופעל בהחלטות רגולטוריות המיטיבות עם שאול אלוביץ' ועם "קבוצת בזק", ובמקביל דרש להתערב ישירות ובעקיפין בתכני אתר "וואלה" באופן שיטיב עמו.

 

 בנימין ושרה נתניהו בעת ביקור בניו יורק
 

בנימין ושרה נתניהו בעת ביקור בניו יורק (רויטרס)

 

 

מממצאי חקירת הממשלה עולה, כי בין השנים 2012 ל-2017, התערבו ראש הממשלה ואנשיו באופן בוטה בתכנים שפורסמו באתר החדשות "וואלה", וכן ביקשו להשפיע על מינויים של כתבים ועורכים באתר, תוך שימוש בקשרים שהיו להם עם שאול ואיריס אלוביץ'.

 

בתיק 4000 התקיימה חקירה נרחבת, בין החודשים פברואר לנובמבר 2018, במסגרתה נחקרו 13 חשודים, ונגבו עדויותיהם של כשישים עדים. במהלך החקירה נתפסו נכסים וכספים המיועדים לחילוט על סך 118 מיליון שקלים. הסכמי מדינה נחתמו עם שני חשודים – שלמה פילבר וניר חפץ, אשר חשפו לכאורה התנהלות פסולה בין נתניהו לאלוביץ'.

 

על פי הודעת המשטרה, התערבות ראש הממשלה ומקורביו בתכנים ובמינויי נושאי משרה באתר "וואלה" נועדה לקדם את האינטרסים האישיים שלו, וזאת באמצעות פרסום כתבות ותמונות מחמיאות, הסרת תכנים ביקורתיים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו וכדומה.