BETA

19.08.2013

23:24

עודכן:

אפליה ב"שערי צדק": טיפולי הפריה - לנשואות כדת בלבד

בבית החולים שבירושלים עשו דין לעצמם, והם אינם מקבלים לטיפולי פוריות נשים ידועות בציבור או נשואות אזרחית - בניגוד להוראות משרד הבריאות. "זו אפליה על רקע דתי", טוענת חברת מועצת העיר. תגובת בית החולים: "היחידה נפתחה כאפליה מתקנת לציבור שמקדש את ההלכה"

"אצלנו עושים טיפולים רק לזוגות נשואים" - כך אומרים בבית החולים "שערי צדק" בירושלים. "מי שלא נשוי לא יכול לעבור כאן טיפול, זה בית חולים דתי".

 

(02:53 דקות)

המחלקה להפריה חוץ-גופית בבית החולים, שמוגדר על ידי משרד הבריאות כציבורי, לא מאפשרת לבצע טיפולי הפריה לנשים שלא נישאו כדת משה וישראל. התנהלותו של בית החולים על בסיס עקרונות הדת סותרת את תקנות המשרד, ויוצרת הפליה בין הנשים.

 

"אצלנו הכלל הוא לפי הפסיקה", מסביר פרופ' אהוד מרגליות, מנהל המחלקה. "יש לנו רב שהוא פוסק, ובדרך כלל מקבלים אצלנו אנשים שנשואים לפי ההלכה". לדברי מרגליות, גם נישואים אזרחיים לא מתקבלים בברכה במחלקתו, והוא הפנה את הנשים לבתי חולים אחרים.

"זה מרגיש פגיעה ברמה האישית, וזה לא שוויוני", אומרת מ', שביקשה לעבור טיפולי פוריות בבית החולים. "מה שהנהלת 'שערי צדק' עושה זה אפליה על רקע דתי", הוסיפה מירב כהן, חברת מועצת עיריית ירושלים.

 

מבית החולים 'שערי צדק' נמסר כי "היחידה נפתחה מתוך כורח לאפליה מתקנת עבור ציבור שמקדש את ערכי ההלכה. עם זאת, אנו נעתרים לכל פונה, ללא תלות במצבו האישי וסטטוס נישואיו".