BETA

04.08.2013

23:37

פארסת מינוי הנגיד: עובדים בבנק ישראל פנו לוינשטיין בדרישה למנוע מינויה של קרנית פלוג

לאחר פרישתו המפתיעה והמהירה של ליאו ליידרמן, נראה שסאגת מינוי מחליף לסטנלי פישר רק הולכת והופכת מכוערת יותר. עובדים בבנק ישראל פנו ליועץ המשפטי יהודה וינשטיין בדרישה למנוע את מינויה האפשרי של פלוג. הנימוק: בתקופת כהונתה כראש מחלקת המחקר, בעלה הועסק והיה אחראי על כמה פרויקטים של המחלקה

סאגת מינוי נגיד חדש לבנק ישראל יורדת לשפל חדש. לאחר שתוך מספר ימים יעקב פרנקל וליאו ליידרמן הסירו את מועמדותם לתפקיד נגיד בנק ישראל החדש, נראה שהקלחת מסרבת להירגע ומסכת הלחצים והתככים עדיין לפנינו.

 

עובדים של בנק ישראל פנו ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בבקשה למנוע את מינויה של קרנית פלוג, מינוי שטרם עלה באופן רשמי. הנימוק שהעבירו העובדים: בתקופת כהונתה של פלוג בראש מחלקת המחקר הועסק בעלה כאחראי על כמה פרויקטים שהיו תחת אותה המחלקה.

 

במכתב שהעביר יושב ראש ועד העובדים של הבנק בירושלים, דוד ואזנה, לוינשטיין נאמר כי הוא היה עד לדוחות רבים "המצביעים על ניגודי עניינים והעסקת קרובי משפחה". למכתב שהעביר ואזנה הוא נתן את הכותרת: "בקשה למנוע את התמודדותם של קרנית פלוג וליאו ליידרמן".

 

מבנק ישראל מסרו כי בדוח האחרון שפורסם קרנית פלוג כלל לא עמדה לביקורת ולא התבקשה להגיב עליו. ההערכה היא כי עוד לפני הפנייה הזו של העובדים סיכוייה של פלוג היו נמוכים, אך מדובר בדוגמה נוספת לקלחת הגועשת ולמסע הקזת הדם שכל המועמדים נדרשים לעבור כדי להגיע לתפקיד שעדיין נשאר בשלב זה מיותם.