BETA

23.07.2013

23:18

חשיפת חדשות 10: הרשות לניירות ערך ממליצה להעמיד את נוחי דנקנר לדין

אחרי חקירה של שנה וחצי הרשות לניירות ערך המליצה לפרקליטות להעמיד לדין את נוחי דנקנר בפרשת הרצת המניות בקבוצת IDB. הטייקון חשוד כי ביקש משני ברוקרים פרטיים לרכוש באופן מלאכותי מניות של הקבוצה כדי ליצור ביקוש שאינו קיים במציאות

חשיפת חדשות 10: נוחי דנקנר יעמוד לדין? הרשות לניירות ערך המליצה לפרקליטות המדינה להגיש כתב אישום כנגד נוחי דנקנר בפרשת הרצת המניות בקבוצת IDB. חקירת הרשות העלתה תשתית ראייתית כנגד דנקנר.

 

הרשות לניירות ערך ניהלה בשנה וחצי האחרונות חקירה ממושכת ואיסוף ראיות נרחב שהסתכמו בהמלצה להעמיד את דנקנר לדין. על פי החשד, דנקנר ביקש משני ברוקרים פרטיים לרכוש באופן מלאכותי מניות של IDB על מנת ליצור ביקוש מלאכותי שאינו קיים במציאות. זאת בכדי ליצור לקבוצה תדמית מבוקשת יותר, סחירה ואטרקטיבית יותר.

 

חשוב לזכור כי בסופו של דבר מדובר בהמלצה בלבד וההכרעה הסופית היא של פרקליטות המדינה. אך בחקירת הרשות לניירות ערך ישנה המלצה להעמיד את דנקנר לדין לאחר שנמצאה תשתית ראייתית כנגדו.

 

תגובתו של נוחי דנקנר: "אני מבקש להבהיר כי לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה. עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק".