BETA

07.07.2013

22:47

עודכן:

החרדים לא חוששים מחוק הגיוס; פרי: "חובת הגיוס תחל ברגע החקיקה"

ברחוב החרדי הפנימו שבשל תקופת ההסתגלות המוצעת, ייקח עוד זמן עד שחובת הגיוס תחול עליהם. בש"ס אף טוענים שהובטח להם שלא ינקטו סנקציות נגד אלה שלא יתגייסו. ראש הוועדה לשוויון בנטל הכחיש ואמר: "אפשר לבקר את החוק, אבל צריך לזכור שזה תהליך"

ברחוב החרדי סירבו להתרגש היום (ראשון) מהחלטת ועדת השרים לחקיקה לאשר את הצעת החוק של ועדת פרי לשינוי חוק הגיוס כך שיחול גם על חרדים. ברחוב החרדי אומרים כי ההחלטה לאפשר "תקופת הסתגלות" לפני יישום החוק במלואו, למעשה לא משנה את המציאות בשטח. עם זאת, בשיחה עם חדשות 10, אמר יו"ר הוועדה לשוויון בנטל, השר יעקב פרי, כי החוק יהיה בעל השפעה מהרגע שייכנס לספר החוקים.

 

על פי הצעת ועדת פרי, כל החרדים יחויבו להתייצב בבקו"ם בגיל 17, ועל מי שלא יעשה כן תוטל סנקציה פלילית. בנוסף, בעקבות גיוס החרדים יקוצר שירות החובה לגברים ל-32 חודשים ולנשים יוארך השירות ל-28 חודשים. אם החוק יעבור, הוא ייכנס לתוקף מה-1באוגוסט 2013.

 

החרדים שיתייצבו בבקו"ם יוכלו לקבל דחיית שירות לשם לימוד תורה, עד גיל 21. על הישיבות יוטל פיקוח קפדני, ומוסדות שלא יעמדו במכסות הגיוס לא יקבלו תקצוב. בנוסף, בארבע השנים הקרובות לא תחול החובה על כלל הצעירים החרדים ויוצגו יעדי גיוס הולכים וגדלים - מ-3,300 ב-2013 ועד 5,200 בשנת 2016.

 

עם זאת, החוק מעניק פטור משירות צבאי לכל חרדי מעל גיל 22 ואילו חרדים שכיום הנם בני 18 יצטרכו להישאר בישיבות עד גיל 24 כדי לחמוק מחובת הגיוס. ברחוב החרדי אומרים כי לאור תנאים אלה, הם לא מרגישים מאוימים ואינם חוששים שהחוק יפגע בהם. השלב השני של החוק ייושם רק בעוד ארבע שנים, ומבחינתם, הם אומרים, יש עוד מספיק זמן כדי לשנות את המצב.

 

בנוסף, במפלגת ש"ס סיפרו כי בשיחה שהתקיימה בין השר פרי לבין מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב עובדיה יוסף, הבטיח יו"ר הוועדה כי הסעיף המאיים בהטלת סנקציות על חרדים שלא יתגייסו לא ימומש ברגע האמת. בשיחה עם חדשות 10, הכחיש פרי את הטענות. "לא התחייבתי ואם התחייבתי בוודאי שלא אומר בתקשורת", הוא אמר. "ניסינו לעשות סנקציות כלכליות. בחנו כל סנקציה אפשרית והסתבר שאין כאלה שלא פוגעות בשוויון. אם יעמדו ביעדי הגיוס לא נאלץ לנקוט סנקציות בלבד".

 

פרי התייחס גם לביקורת שנמתחה מימין ומשמאל על החוק המוצע. "מאז קום מדינת ישראל זה נושא שמעסיק את החברה הישראלית. להוציא את חוק טל, שבעקבותיו נפרצה פרצה קטנה, לא חלה חובת גיוס על חרדים. אנחנו מתחילים מיום חקיקת החוק ביעדים מספריים לשירות צבאי ואזרחי", הוא אמר והבהיר: "חובת הגיוס תחול מרגע החקיקה. אפשר לבקר את החוק, זה בסדר ולגיטימי, אבל חשוב לומר שמדובר בתהליך. צריך זמן הפנמה והסברה. אני סמוך ובטוח שהחברה החרדית תקבל את זה כי זה יכול להיות מנוע צמיחה כלכלי אדיר לכולנו".