BETA

28.06.2013

00:34

עודכן:

עיריית ירושלים לא רוצה מכינה קדם צבאית לחרדים

ליצחק לקס ולכמה מחבריו היה רעיון - להקים מוסד שיכין צעירים חרדים לגיוס לצה"ל וללמד אותם לימודי ליב"ה, שיכינו אותם ליציאה לעבודה. אלא שבעיריית ירושלים לא מוכנים אפילו להקצות להם מבנה. "אם זה לא יקרה השנה, זה לא יקרה בכלל", הזהיר לקס

לקבוצת חרדים מירושלים עלה רעיון - להקים מכינה קדם צבאית לבני מגזרם, שם ילמדו גם לימודי ליב"ה, שיכשירו את הצעירים לשוק העבודה לאחר השירות. אלא שהמדינה והעירייה מערימות עליהם קשיים. "אם זה לא יקרה השנה, זה לא יקרה בכלל", הזהיר יצחק לקס, בן 31, מיוזמי המכינה.

 

"סיימתי לפני כשנה וחצי שירות צבאי. אני סגן במילואים", סיפר לקס. "ראיתי שאני אישית לא מתאים ולא מסוגל לשבת כל היום וללמוד בכולל.  החלטתי שאני רוצה לפרנס את עצמי. הנושא של הצבא לא עלה, כי גם לא הייתה האפשרויות לאדם חרדי להיכנס לצבא ולהרגיש בנוח"

 

(2:31 דקות)

 

הקריטריונים במשרד הביטחון להכרה במכינה כקדם צבאית הוא גיוס של 90% מתלמידיה לצה"ל וגם מימון מלא של המכינה על ידי היזמים בשנתיים הראשונות. היזמים הבינו שלא יוכלו להתחייב לקריטריונים ופנו בבקשה לעיריית ירושלים שתקצה להם מבנה.

 

"אנחנו ישבנו עם גורמים בעירייה, גורמים בכירים, עם מנח"י, עם העירייה עצמה, והתשובה הפשוטה שהם משדרים לכולם היא שאין מבנים, אבל יש מבנים", טען לקס. "עם קצת לחץ וקצת רצון טוב, יימצא המבנה המתאים".

 

לטענת לקס, בעירייה הסכימו לדון עמו בהקצאת מבנה בשכונה חרדית בלבד, אלא שזה ימנע את הגעתם של התלמידים שרוצים ללמוד לימודי חול. "נאמר לנו שמכיוון שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, יהיה קשה מאוד לראש העיר להכניס מוסד שהוא דתי-חרדי לשכונה חילונית", הוסיף היזם החרדי.

 

מעיריית ירושלים נמסר כי היא פועלת להקמת בתי ספר ללימודי ליב"ה ברחבי העיר. "הפונים הביאו רעיון בלי תכנית אופרטיבית", מסרו מכיכר ספרא.