BETA

10.06.2013

01:00

עודכן:

מצלמה נסתרת: מקומות קבורה לעשירים בלבד

כתבת חדשות 10 יצאה לכמה בתי עלמין ברחבי הארץ וגילתה כי חברה קדישא מוכרת חלקות קבורה למי שמוכן לשלם עשרות ומאות אלפי שקלים, אך בפני האזרח הקטן נטען כי התפוסה מלאה. הטענה של חברה קדישא היא כי הקבורה נקבעת על ידי קריטריונים מיוחדים, אך בפועל, האפליה מתאפשרת אודות לפרצה בחוק שירותי הדת

(05:11 דקות)

"פה לא מגיעים לקנות אנשים פשוטים, רק סלבס", "האנשים הכי מכובדים כאן". את המשפטים האלה לא אמרה סלקטורית במועדון נוצץ, או פקידת קבלה בבית מלון יוקרתי אלא אנשי חברה קדישא שהסבירו לעיני מצלמה נסתרת של חדשות 10 מדוע כסף גדול יכול להכניס את המתים לקבורה בבתי עלמין בהם לא יכול להיכנס האזרח הקטן בטענה כי "אין מקום".

 

בישראל מצוקה של קברים, ומתוך 128 בתי העלמין הפזורים ברחבי הארץ, 49 סגורים לקבורה. "זה עולה 60 אלף שקלים", הסביר עובד של חברה קדישא לכתבת חדשות 10 שהתחזתה לאישה הרוצה לרכוש חלקה בבית עלמין.  

 

בבית העלמין בחולון לא מסכימים לקבור את בעלה של תושבת העיר שאין ברשותה כסף גדול, אך שורה מיוחדת של קברים ומצבות הוקמה עבור מי שכן היה מוכן לשלם. ממסמך פנימי שהגיע לידי מערכת חדשות 10 עולה כי תושבים זרים שכלל אינם מתגוררים בישראל רכשו מקומות קבורה בכ-700 אלף שקלים. עבור הכסף הוקמה עבורם שורת מצבות ענקית שאפילו חוסמת את קברו של ראש עיריית בת-ים הראשון.

 

הטענה של חברה קדישא היא כי הקבורה נקבעת על ידי קריטריונים מיוחדים. אך בפועל, האפליה מתאפשרת אודות לפרצה בחוק שירותי הדת. החוק שמפקח על קבורה בבתי העלמין אינו חל על בתי עלמין סגורים.

 

מחברה קדישא נמסר: "ההכנסות ממכירת המקומות בבתי העלמין הסגורים עוברים לתקציב הפיתוח והתחזוקה של חברה קדישא, אשר אינה מתוחזקת על ידי גורם אחר. הכנסות אלו מופנות לחשבון בנק מיוחד המיועד לתחזוקת בתי העלמין הותיקים ופיתוח חלקות קבורה חדשות. החברה מפרישה מדי שנה 10 מיליון שקלים לקרן לתחזוקת בתי עלמין ישנים. בנוגע לשורת הקברים לפני קברו של ראש עירית בת ים - אין כל אמת בטענה כי לא נהוג לקבור לפני שורת מכובדים". 

 

תגובת משרד הדתות: "לצערנו, המצב כיום, הוא שאין תעריף מוסדר לחלקות אלה בחוק שירותי הדת היהודיים. הכסף אשר מתקבל מהכנסות אלו מופקד בקרן פיתוח ייעודית אשר מנוהלת בחשבון נפרד ונתונה לפיקוח משרדינו".

 

חשוב לציין כי למרות טענותיהם של חברה קדישא ומשרד הדתות, בשנת 2009 דוח מבקר המדינה קבע כי אין פיקוח על הקרן. כמו כן, במערכת חדשות 10 ביקשו ביקשנו ממשרד הדתות ומחברא קדישא סימוכין לטענות, אך אלה לא התקבלו עד למועד פרסום הכתבה.