BETA

07.06.2013

00:49

פרויקט "פסגות" מסייע לילדים בפריפריה: "זה עוזר לי עם הכל"

פרויקט מיוחד של עמותת "חינוך לפסגות" מאתר ילדים מכיתה ג' עד כיתה י"ב בעלי פוטנציאל למצוינות. הילדים, שמגיעים מפריפריה חברתית-גיאוגרפית, מקבלים שיעורי העשרה כמעט בכל אחד מימי השבוע. "בגלל זה עלו לי הציונים מ-80 ל-98", סיפר משה, אחד התלמידים

פרויקט ההעשרה והתגבור מסייע לצמצם פערים. פרויקט "פסגות" של עמותת "חינוך פסגות" מסייע כבר במשך שנים רבות לילדים מהפריפריה. הילדים נשארים ארבע פעמים בשבוע בבית ספר אחרי יום הלימודים ומקבלים שיעורי תגבור וההעשרה.

 

הפרויקט מלווה ילדים מכיתה ג' ועד כיתה י"ב ופועל ב-33 מרכזים חינוכיים ברחבי הארץ, בעיקר באזורי הפריפריה. "זה עוזר לי עם הכול. הציונים שלי עלו מ-80 ל-98", הסביר אחד התלמידים, משה.

 

נוי, תלמידה אחרת הסבירה כי בפרויקט היא מקבלת יותר תשומת לב, דבר שבבית לא תמיד קיבלה. "ההורים לי עובדים הרבה וצריכים להשקיע גם באחים שלי", היא הסבירה. הדר, תלמידה שהשתתפה בפרויקט וכעת מדריכה בו הסבירה שהמטרה היא להעמיק את מה שנלמד בבתי הספר ומנוע את הפערים של אותם תלמידים מהפריפריה מול בתי הספר החזקים.